Hoe passend is uw adembescherming?

In diverse branches wordt op grote schaal gebruik gemaakt van ademhalingsbescherming om medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gassen, dampen, stofdeeltjes en asbestvezels. 

De bescherming die het masker biedt wordt sterk verminderd wanneer er lucht langs de afdichting van het gezicht en het masker kan lekken. Deze lekkage kan worden veroorzaakt door een slecht passend masker. De pasvorm van het masker moet dus goed aansluiten bij het gezicht van de drager van het masker.

Vanaf medio 2014 zijn strengere asbestgrenswaarden opgesteld, waardoor een goede pasvorm van het masker nog belangrijker is. Met het oog hierop is door de branche besloten om in de asbestcertificatieschema’s de verplichting op te nemen dat dragers van adembescherming jaarlijks een fit-test ondergaan om de juiste pasvorm van het masker te garanderen. Deze verplichting geldt per 1 januari 2015.

Maar ook in de industrie, bij brandbestrijding, in de land en tuinbouw, in de offshore, bij het werken in besloten ruimten, in de afvalverwerking, in ziekenhuizen en vele andere branches is een goede bescherming van het half- of volgelaatsmasker, in combinatie met het gebruikte filter, ademlucht syseem of aanblaasunit van wezenlijk belang. De juiste combinatie op het juiste gezicht! Om daar zeker van te zijn worden de richtlijnen steeds verde aangescherpt en wordt een fittest steeds vaker een vereiste. Wij kunnen u als onafhankelijk specialist daarin adviseren en begeleiden. Neem voor advies of uitvoering van een fit-test contact met ons op.  

Wij werken onafhankelijk van leveranciers van adembeschermende middelen en zullen u daarom altijd van het juiste advies voorzien!

Doe niet luchtig over adembescherming! Een goed passend gelaatsmasker is een must, dus laat het controleren!